TAELNT4SUCCESS

 

Kwaliteitsmanager Food (Vers) m/v

 

Organisatieschets

De werkgever is actief in de detailhandel en maakt onderdeel van een internationale keten, de organisatie is gevestigd in het midden van het land (regio Utrecht). Het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd in Duitsland.

De organisatie heeft een vrij platte formele structuur, men werkt volgens vastgelegde procedures die voor de gehele internationale organisatie gelden. Kwaliteit staat in alle opzichten hoog in het vaandel bij deze organisatie.
De organisatie kenmerkt zich verder zich door een zeer sociale omgangsvorm, waarbij de onderlinge (zakelijke en persoonlijke) communicatie op een prettige, open en ontspannen manier verloopt. De organisatie kan verder worden omschreven als: down-to-earth en praktisch ingesteld, betrouwbaar en open voor input en goede ideeën vanuit de medewerkers.

De Kwaliteitsmanager Food (Vers) maakt onderdeel uit van de afdeling Kwaliteitsmanagement, binnen de afdeling Inkoop van het hoofdkantoor Nederland. De afdeling Kwaliteitsmanagement Food bestaat momenteel uit een Kwaliteitsmanager Food (Kruidenierswaren) en een kwaliteitsmedewerker. Voor verdere uitbreiding van deze afdeling is men naast deze vacature ook op zoek naar nog een extra kwaliteitsmedewerker.

De kwaliteitsmanager Food (Vers) rapporteert aan de Adjunct-Directeur Kwaliteitsmanagement.

 

Functie omschrijving
Gekwalificeerde kandidaten (m/w) voor dit profiel moeten voldoen aan de volgende criteria:

Functie:
Kwaliteitsmanager Food (Vers)

Rapportagelijn:
Adjunct-Directeur Kwaliteitsmanagement

Locatie:
midden van het land regio Utrecht (gewenste woon- werk afstand maximaal ca. 40 km)

Opleiding/niveau:
WO/academisch niveau: achtergrond Universiteit Wageningen, bij voorkeur met de studierichting Agrarische Wetenschappen, Levensmiddelen- technologie of Voedsel Chemie.

Taalvaardigheden:
de kandidaat spreekt vloeiend Nederlands en is de Duitse taal in woord & geschrift machtig. Daarnaast is Engels een pre.

Werkervaring:
De kandidaat beschikt over enkele jaren ervaring in een soortgelijke rol en/of omgeving.

Doel van de functie:
Hij coördineert de uitgebreide kwaliteitsborging van het groente en fruit assortiment.
Competenties/vaardigheden: Analytisch denken en conceptueel werken zijn uw sterke punten. Daarnaast zijn organisatorische vaardigheden, assertiviteit, onderhandelings- en communicatieve vaardigheden onmisbaar. Je werkt graag in een team en door middel van jouw betrokkenheid, vriendelijkheid en een aansprekende werkhouding draag je bij aan een prettige samenwerking en werkomgeving.

Kerntaken en verantwoordelijkheden:

A. Algemeen
De kandidaat is in het algemeen verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken:

 • Het adviseren van de Adjunct-Directeur Kwaliteitsmanagement.
 • Het informeren van en afstemmen van de volgende zaken:
  • –  In het geval dat van de vereiste normen en richtlijnen moet worden of wordt afgeweken;
  • –  Wanneer er zich problemen voordoen qua doorlooptijd van de testen en/of onderzoeken;
  • –  Wanneer het budget niet gehaald gaat worden;
  • –  Wanneer evaluaties van onderzoeken of NGO onderzoeken niet naartevredenheid zijn.
 • Het doen van voorstellen voor een continue optimalisatie en verdereontwikkeling van een professioneel calamiteitenplan.
 • Hij adviseert wanneer een product niet meer verhandelbaar is of indien eenproduct een gevaar voor de gezondheid teweeg brengt en uit de verkoopgenomen dient te worden.
 • Hij adviseert bij ontslag, overplaatsing, promotie en inhoud van hetgetuigschrift van medewerkers die aan hem ondergeschikt zijn.
 • Hij plant de nodige dienstreizen in en stemt deze af met de Adjunct-DirecteurKwaliteitsmanagement.
 • Hij overlegt voorstellen ter verbetering van de processen en ondersteunt ookbij de uitvoering hiervan.
 • Hij werkt investeringsvoorstellen uit.
 • Hij werkt binnen zijn bevoegdheid nieuwe medewerkers in.
 • Hij is continu bezig met het optimaliseren van de eigen werkomgeving.
 • Hij zal het voortouw nemen tijdens projecten wanneer er wordt gesprokenover het onderwerp kwaliteit.
 • Hij neemt deel aan externe overlegstructuren en werkt mee aan denoodzakelijke besluitvorming en realisatie.

B. Bijzondere taken op het gebied van Voedsel
De kandidaat is op het gebied van Voedsel verantwoordelijk voor de volgende specifieke taken:

 • Hij is verantwoordelijk voor aanpassingen op het gebied van voedsel regelgeving en de naleving hiervan door de leveranciers, zoals product samenstelling en etikettering.
 • Hij verschaft de centrale inkoper van de noodzakelijke technische product informatie (informatie en advies).
 • Hij behandelt en formuleert stellingnames met betrekking tot officiële klachten.
 • Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitsbeoordelingen van alle inkomende levensmiddelen.
 • Hij is verantwoordelijk voor het opzetten, de ontwikkeling en het onderhoud van een gedegen testsysteem voor onderzoek van de verschillende voedingsmiddelen.
 • Het informeert en adviseert de centrale inkopers op het gebied van levensmiddelenrecht en de productkwaliteit van levensmiddelen.
 • Hij formuleert en bereid standpunten voor inzake kwesties ten aanzien van levensmiddelenwetgeving voor actieve communicatie met derden.
 • Hij is het aanspreekpunt voor externe laboratoria.
 • Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en de evaluatie van de interne en externe kwaliteitsgerelateerde gegevens.
 • Het beoordelen van productspecificaties op kwaliteit, conformiteit met (waren)wetgeving en plausibiliteit.
 • Het voorbereiden, doorvoeren en analyseren van interne (smaak)testen, inclusief een hygiënische en organisatorische optimale afwikkeling.
 • Hij is verantwoordelijk voor:

o Hetopbouwen en ontwikkelen van een klachtenmanagementsysteem.
o Het organiseren en beoordelenvan (doelgerichte) leveranciers audits.
o Het bewaken, beoordelen en archiveren van kwaliteitscertificaten (IFS, BRC, BIO, etc.)
o Hetbeoordelenvanleveranciers.

 • Hij ondersteunt de centrale inkoper tijdens de gesprekken met leveranciers over de technische aspecten van voedselkwaliteit.
 • Hij ondersteunt de Adjunct-Directeur Kwaliteitsmanagement bij het opzetten van een systeem voor het evalueren en archiveren van de IFS normen en audits.
 • Hij organiseert bedrijfsaudits in gerechtvaardigde gevallen na afstemming met de Adjunct-Directeur Kwaliteitsmanagement
 • Hij verstrekt tijdig informatie over actuele gebeurtenissen voor intern gebruik.

C. Bijzondere taken op het gebied van Groente en Fruit
De kandidaat heeft op het gebied van groenten en fruit de volgende bijzondere taken:

 • Het beoordelen van productspecificaties op het gebied van groenten en fruitop kwaliteit, conformiteit met (waren)wetgeving en plausibiliteit.
 • Hij is verantwoordelijk voor de complexe analyse en houdt toezicht op decontrole van groenten en fruit, alsmede draagt hij zorg voor verdere ontwikkeling hiervan.
 • Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van leveranciersaudits en draagtzorg voor de beoordeling op het gebied van groenten, fruit en organisatie.
 • Hij ontwikkelt product specificaties met betrekking tot groenten en fruit.
 • Hij is het aanspreekpunt voor de centrale inkoper en leveranciers op hetgebied van technische vragen met betrekking tot groenten en fruit.
 • Hij geeft tijdig deskundige voorlichting (verklaringen en advies) metbetrekking tot groenten en fruit voor de interne organisatie.