Coaching

LM-6876Coaching is er in allerlei soorten en maten. Met Mensor Coaching richt ik mij op de balans tussen werk en privé en op het resultaatgericht ontsluiten van potentieel. Ik ben er onvoorwaardelijk van overtuigd dat in ieder mens een schat aan potentieel ligt.

Om optimaal te kunnen (blijven) functioneren, dienen werk en privé in balans te zijn. Daarom besteedt Mensor in de coachingstrajecten aandacht aan die balans. Het hier en nu staat daarbij centraal, maar aan het verleden wordt niet voorbijgegaan: dat verleden geeft maar al te vaak handvatten waarmee u in een toekomstige situatie uw voordeel kunt doen.

Op basis van ervaring, is te stellen dat coachingsbehoeften zich veelal toespitsen op de volgende vraaggebieden:

 • Levensvragen
 • Carrièrevragen
 • Competentievragen
 • Meer succes op de arbeidsmarkt

Levensvragen:

 • Doe ik de juiste dingen?
 • Heb ik bereikt in het leven wat ik tot dusver wilde bereiken?
 • Heb ik de juiste balans tussen werk en privé?

Carrièrevragen:

 • Hoe kan ik mijn carrière positief beïnvloeden?
 • Heb ik uit mijzelf gehaald wat erin zit?
 • Benut ik mijn potentieel ten volle?
 • Vervolg ik mijn gekozen carrièrepad of kies ik een andere weg?

Competentievragen:

 • Doe ik de dingen die ik doe juist?
 • Hoe kan ik mijn competenties verbeteren?
 • Welk gedrag staat mij in de weg om optimaal te kunnen functioneren?

Meer succes op de arbeidsmarkt:

 • Hoe vergroot ik mijn kansen op de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan ik mij optimaal presenteren tijdens een sollicitatiegesprek?
 • Hoe zorg ik ervoor dat een werkgever voor mij kiest?
 • Solliciteer ik wel op de juiste banen?

Werkwijze en aanpak

Ieder coachingstraject is uniek, want u bent uniek. Om die reden kies ik met Mensor Coaching voor een aanpak die het beste werkt voor u. Denk daarbij aan rollenspellen, persoonstypologieën, timemanagement en persoonlijke effectiviteit.

De vorm en inhoud van een coachingstraject zijn deels afhankelijk van de beoogde doelstelling en uw verwachtingen. Doorgaans bestaat een traject uit 6 individuele gesprekken van ongeveer 2 uur. Deze gesprekken vinden plaats over een periode van 4 tot 5 maanden.

Voor een succesvol coachingstrajct vormt wederzijds vertrouwen een belangrijke basis. Daarom voer ik eerst een intakegesprek.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op.

Meer weten? Lees dan hier de ervaringen van mensen die u voorgingen.